Diverse info

Løypekjøring:

Vindfjellsamarbeidet preparerer løypenettet i Vindfjelltraktene mellom Skrim og Vindfjelltunet. Se løypekart på eget meny-valg her på denne nettsida. Løypa mellom Presteseter og Borgen, via Holtevannsvei-parkeringen, kjøres av Svarstad IL. 

Når det gjelder løypekjøring i Vindfjelltraktene gjennom vinteren er dette regulert med utgangspunkt i tidene som gjelder for jakt i Norge. Vindfjellsamarbeidet har løpende dialog med grunneier i perioden fram til 23/12 for hvor man kan kjøre opp skiløyper i denne perioden. Les mer her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-01-21-128

Vårt løypenett går i hovedsak i terrenget og en mindre del på skogsbilveier. Dette setter krav til underlaget før man kan kjøre ut løypemaskinen. Derfor er forutsetningen for at vi kan kjøre ut med løypemaskinen følgende to forhold:

  1. På frossen bakke (tele) må det være minimum 40 cm snø.
  2. Uten frossen bakke (tele) må det være nærmere 50 cm snø.

I tillegg må snø-situasjonen vurderes nøye fra gang til gang for å unngå skader på løypemaskinen.


Støtt oss!

Vær med og bidra til preparerte skiløyper og benytt Vipps til 526485. :-)

En bønn til hunde-eiere til slutt:

Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.