Stilarter m.m.

Klassisk/fristil:

De som ønsker å gå fristil, bør ta hensyn til de klassiske sporene. De klassiske sporene blir ødelagt ved å gå fristil!
Derfor er løypekjørere i Svarstad IL og Vindfjellsamarbeidet enige om en lik praksis i forhold til løypekjøring og sporsetting for å tilfredsstille begge stilarter. (klassisk og fristil). Det betyr at ett spor legges i siden og resten av traseen freses uten spor. Denne praksisen gjelder løypene nord for Breiangen. Det betyr at de som ønsker å gå fristil bør ha Borgen, Løkka eller Løvås som utgangspunkt og ikke f.eks. Viddaseter.
Øvrig løypenett i Vindfjelltraktene vil bli preparert for klassisk med to spor. Vi ber om at alle respekterer dette.
Svarstad IL preparerer "trekanten": Borgen/Langmyr/Presteseter/Løvås/Tveitseterveien/Borgen.
Vindfjellsamarbeidet preparerer det øvrige løypenettet i Vindfjelltraktene mellom Skrim og Vindfjelltunet.

Støtt oss!

Klikk deg inn på "Støtt Vindfjellsamarbeidet" i menyen til venstre å vær med og bidra til preparerte skiløyper. Eller benytt Vipps til 526485. :-)

En bønn til hunde-eiere til slutt:

Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.