Diverse info

Løypekjøring:

Svarstad IL preparerer løypene mellom Borgen og Presteseter. Vindfjellsamarbeidet preparerer det øvrige løypenettet i Vindfjelltraktene mellom Skrim og Vindfjelltunet. Se løypekartet på eget meny-valg her på denne nettsida.

Når det gjelder løypekjøring i Vindfjelltraktene gjennom vinteren er dette regulert med utgangspunkt i tidene som gjelder for jakt i Norge. Vindfjellsamarbeidet har løpende dialog med grunneier i perioden fram til 23/12 for hvor man kan kjøre opp skiløyper i denne perioden. Les mer her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-01-21-128

Støtt oss!

Vær med og bidra til preparerte skiløyper og benytt Vipps til 526485. :-)

En bønn til hunde-eiere til slutt:

Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.