Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt)

Fredag 15. januar 2021:

Da ligger løypenettet klart og ferdig preparert mellom Viddaseter og Løvås/Borgen med noen side-traseer. Se skisporet.no for detaljer. God tur!

Torsdag 14. januar 2021:

Deler til vår skadde løypemaskin er på veg til oss og vi håper på å få reparert løypemaskinen så raskt som mulig. I mellomtida får vi bistand av Svarstad IL, som er velvillige til å hjelpe oss slik at vi får ny-kjørte løyper til helga. De er i full gang i dag torsdag.

Det pågår fortsatt løypearbeid i deler av løypenettet i dag for å fjerne større og mindre trær som ligger på tvers av løypene.

Onsdag 13. januar 2021:

I dag blåser det, med noen kraftige vindkast, og snør av og til. Løyperydding fortsetter i dag flere steder i løypenettet. Når været roer seg og vi får reparert løypemaskinen etter gårsdagens uhell, er vi klare for å kjøre løyper igjen.

Tirsdag 12. januar 2021:

I går ble det rydda Presteseter-Jomfruvann-Raubern. Stor innsats! Vi har forsøkt å åpne løypa mellom Viddaseter og Vindfjelltunet i dag. Dessverre er det altfor lite snø i dette terrenget men vi fikk vært nede ved Vindfjelltunet via Breivannstorget. Vi forsøkte å komme fram mellom Breivannstorget og Viddaseter men måtte gi opp pga store mengder med trær. (se bildet nedenfor) I tillegg fikk vi en skade på løypemaskinen pga kjøring i områder med lite snø. Vi håper at skaden lar seg reparere slik at vi kan komme i gang med kjøring av løyper igjen. Konklusjonen er at det ikke vil bli kjørt nedover mot Vindfjelltunet før vi får påfyll av minst 30-40cm med snø.


Mandag 11. januar 2021 :

Rydding i skiløypene fortsetter i dag. Det blir startet et arbeid ved Presteseter og nordover mot Jomfruvann. Mellom Viddaseter og Årum blir det også ryddet enda mere og i morgen står løypa fra Viddaseter og ned til Vindfjelltunet for tur. Det er mindre snø nedover mot Vindfjelltunet så kvaliteten på løypa der blir så bra vi klarer å få til med grunnlaget. Vi ber nok en gang om forståelse for at ikke alle løyper er åpne og ryddet, da dette er en enorm jobb og ikke helt ufarlig med bl.a. tunge grantopper som kan falle. 

Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der løypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved Riksvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på riksveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ RIKSVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Torsdag 7. januar 2021 :

Det er eventyrlige forhold i Vindfjellsamarbeidets skiløyper i Vindfjelltraktene om dagen. Milevis med oppkjørte løyper, 1 meter med snø og godt gammeldags blå-swix-føre. Ta turen til Vestfolds største og høyest beliggende løypenett. Men vær obs på farlige grantopper som kan brekke pga mye snø. 

Fredag 8/1 fortsetter vi med preparering. Vi preparerer fra garasjen til Viddaseter og hovedløypa Viddaseter-Løvås og skal samtidig gjøre et forsøk på å komme gjennom østre løype Viddaseter-Årum etter at LOT's mannskap har gjort en flott jobb med rydding de siste dagene!

I neste uke står løypa fra Viddaseter til Vindfjelltunet for tur. Det blir en kombinasjon av rydding og grunn-prepping.
Øvrig løypenett som ikke er ryddet må vente. Det er fortsatt et enormt arbeid som gjenstår for å få alle andre løyper klare for løypemaskinen. Det er også ikke uten fare å bevege seg i skauen om dagen med motorsag og annet rydde-utstyr. Vi håper på forståelse for dette.

Tirsdag 5. januar 2021 :

Det var folkevandring til Vindfjelltraktene i helga! Flere hundre biler på Viddaseter med tilhørende trafikk-kaos. Løypene står fortsatt bra etter "trafikken" i løypene i helga. Men vær OBS! Pass deg for fallende grantopper. Men det er eventyrlige forhold og stemning i våre skiløyper om dagen.

Søndag 3. januar 2021 :

I går ble det gjort en god jobb med rydding av trær og topp-brekk flere steder i løypene og spor satt med snøscooter fra Viddaseter til Raubern. I dag skal vi prøve å komme fram med løypemaskinen i hovedløypa Viddaseter-Løvås.

Lørdag 2. januar 2021 :

Rydding i løypene fortsetter bl.a. i dag flere steder. Mye har falt inn i løypene igjen der det var ryddet, og i tillegg er det øvrige løypenettet uframkommelig. (se bildet nedenfor) Dette betyr at vi ikke kommer fram med løypemaskinen. Men, for å gi et litt bedre tilbud vil det bli kjørt med snøscooter og sporsetter fra Viddaseter i dag fra ca. kl.10. (ingen sporing på snøscooter)

Fredag 1. januar 2021 :

GODT NYTT ski-år! Etter stor innsats med rydding i løypene, fikk vi kjørt opp hovedløypa mellom Løvås og Viddaseter i går.
Snødybde målt på Breiangen er 90 cm. 

Vi vil ikke kjøre mer i hovedløypa de neste dagene, så det lille snøfallet vi har om dagen må vi alle sammen akseptere. Fokuset de neste dagene/ukene er å rydde alle de andre løypene, slik at vi kan starte grunnpreparering. 

Bildet nedenfor viser situasjonen i løypene akkurat nå, der det ikke er ryddet enda.

Tirsdag 29. desember 2020 :

Etter en strabasiøs dag med start kl.08:00 avsluttet vi kl.02:00 i natt. Det er meget store snømengder og ekstreme forhold i Vindfjelltraktene. Det varierer mellom 50 til 90 cm. Delvis kram snø. Store mengder trær har falt inn i løypene og vi fikk tatt en god del i dag og onsdag 30/12 fortsettes det med rydding i løypene. Skal du ut på ski må du se opp for topp-brekk fra graner, da de kommer plutselig pga meget tung snø. Vi fikk kjørt gjennom løypa rundt Langevann og opp til Viddaseter og vestre løype til Årum og videre til Løvås. Fra Raubern til Løvås er det satt ett spor. Ellers er det kjørt uten spor med pakking av løypene. Onsdag 30/12 lar vi løypa sette seg og vi fortsetter med grunnprepping 31/12 og vil forsøke å sette spor hele vegen på det vi klarte å grunnpreppe i dag. Det øvrige løypenettet blir forsøkt ryddet de neste dagene, så inntil videre må løypene fra i dag/natt 29/12 benyttes. Svarstad IL har preparert Tveiseterveien mellom Borgen og Løvås og fra Borgen til Langmyrstua.

Her er et par bilder som viser situasjonen på Viddaseter midt på dagen i går. Legge merke til trær som ligger innover skiløypa.

____________

Følg løypemaskinen HER.

Støtt oss! Klikk deg inn på "Støtt Vindfjellsamarbeidet" i menyen til venstre å vær med og bidra til preparerte skiløyper. Eller benytt Vipps til 526485. :-)

Røde Kors: Vi har fått beskjed fra generalsekretæren i Norges Røde Kors med bakgrunn i smittefaren for Koronaviruset at alle arrangementer og aktiviteter innstilles inntil videre. Tiltaket er iverksatt for å bidra til å redusere smittespredning av koronaviruset. Dette medfører at vi fortsatt ser oss nødt til å stenge Årum inntil videre. Vi vil derimot være i beredskap og vi lytter på sikringsradio kanal 8 i helgene og er å treffe på 458 19 964 eller 980 33 849.

Henstilling: De som ønsker å gå fristil, bør ta hensyn til de klassiske sporene. Der det er kjørt to spor i trasèer som går på bilveger er det en mulighet å skøyte i midten. Utgangspunkt er da Løvås. De klassiske sporene blir totalt ødelagt ved å gå fristil! Og til dere som går på beina i løypene våre : slutt med det. Skiløyper kjøres opp for de som har ski på beina! Det er nok av brøyta skogsbilveger i distriktet til å gå tur på. Det samme gjelder for dere som benytter "fat-bike" når løypene ikke er harde nok.

En bønn til hunde-eiere til slutt: Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.

GOD TUR !