Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt) OBS! Vær klar over at det er minimale mobilforhold i Vindfjelltraktene, som resulterer i at oppdatering av sporing på Skisporet er avhengig av at vi er inne i områder med dekning.

Støtt vårt arbeide med å legge til rette for preparerte skiløyper med Vipps til 526485

Tirsdag 5. desember 2023:

Kuldeperioden har holdt seg og det er meldt kuldegrader så langt langtidsvarslet går. Det betyr at det har frysi ganske godt i de våteste partiene i løypenettet. Hoved-delen av vårt løypenett går i terrenget og ikke på skogsbilveier. Derfor er det andre krav til løypekjøring enn om løypene kun hadde gått på veier. Omkring kommende helg er det meldt påfyll av snø. Hvis varslet slår til kan det komme nok snø til at vi kjører ut løypemaskinen sansynligvis ila søndag/mandag. Da vil det bli grunnprepping i deler av løypenettet. Mer info kommer etter hvert...................

Onsdag 22. november 2023:

Vi har nå hatt en periode med kuldegrader, men beklageligvis minimalt påfyll av snø. Det er fortsatt kun gjennomsnitlig ca. 20cm med snø i løypenettet og det er for lite grunnlag til å kjøre ut med løypemaskinen. (Se for øvrig hva som står under "Diverse info" på menyen på denne sida.)

Torsdag 9. november 2023:

Kuldegradene har kommet tilbake til Vindfjelltraktene etter betydelig med regn i starten av uka. Det ligger ca 20cm med snø i terrenget der vann ikke har smeltet all snøen og det er delvis skareføre der det er snø, så en skaretur på det lille snøgrunnlaget er jo mulig for de spesielt interesserte. :-) 
Nye skilt, løypekart og snødybdemålere er montert rundt i løypenettet i høst. Her fra Breidangen denne uka.

Breidangen
Breidangen
Breidangen
Breidangen

Lørdag 4. november 2023:

Det har vært mye nedbør i varierende form i Vindfjelltraktene de siste dagene. Det har både snødd, sludda og regnet. Etter en tur ut i løypenettet omkring Viddaseter og Presteseter i dag er status som følger: I åpent terreng ligger det 20-30 cm klissvåt snø og inne i skogspartier 10-15 cm der snøen ikke har smelta helt.. Som bildet nedenfor viser er det ikke "tæla" under snøen dessverre. Mye vann.

Mandag 30. oktober 2023:

Det snør og blåser kraftig i Vindfjelltraktene i dag! Det har kommet ca 15-20 cm snø og det er 2 kuldegrader. Dette er veldig tidlig med skikkelig vintervær. De av dere som allerede begynner å lure på om det blir skiløyper hvis været fortsetter slik, bør lese det som står under menypunktet "Diverse info".
Uansett må vi ha minimum 40cm snø på "tæla bakke" før løypemaskinen kan kjøres ut i terrenget. Den største delen av våre skiløyper går i ordentlig skog og ikke på flate grusveier. Slik været har vært fram til nå er det så godt som frost-fritt på bakken dessverre. Myrområdene er våte under den snøen som har kommet.
Derfor må man smøre seg med den gode gamle tolmodigheten.

Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der skiløypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved fylkesvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på fylkesveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ FYLKESVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Følg løypemaskinen HER.

GOD TUR !