Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt) OBS! Vær klar over at det er minimale mobilforhold i Vindfjelltraktene, som resulterer i at oppdatering av sporing på Skisporet er avhengig av at vi er inne i områder med dekning.

Støtt vårt arbeide med å legge til rette for preparerte skiløyper med Vipps til 526485

Søndag 5. februar 2023:

Torsdag og fredag ble hele løypenettet preparert. I natt har det kommet noen få cm snø i løypenettet og det er tatt en vurdering på morgenkvisten i dag at det ikke blir kjørt med løypemaskin. Røde Kors er på Årum med åpen kiosk og har kjørt snøscooter mellom Årum og Vidda, slik at det er ferske scooterspor der. 

Torsdag 2. februar 2023:

Kort liten melding etter dagens kjøring. Vi kom rundt Langvann, men det var mange "hull" etter vann og mye løs snø. Så resultatet ble litt belting spesielt mellom Langvannstua og Mattiaskilen. Ellers fine forhold. Vi fortsetter i morra slik det er beskrevet nedenfor.

Onsdag 1. februar 2023:

Det blir løypekjøring både i morgen torsdag og på fredag. Løypa rundt Langvann og videre opp til Viddaseter vil bli kjørt. I tillegg vil det bli en del forberedelser med tanke på Vindfjelløpet, slik som pakking av startplassen på Viddaseter og øvrig vedlikehold av selve Vindfjelløypa. På fredag vil Svarstad IL også være ute med løypemaskin og forberede Vindfjelløpet, slik at det vil være to løypemaskiner i aksjon i hele løypenettet. De fleste løypestrekninger vil bli kjørt. Resultatet vil du se på Skisporet.
Værvarslet (langtid) fram mot Vindfjelløpet søndag 12/2 ser veldig bra ut. Så ta utfordringen og meld deg på!  Klikk på knappen under for påmelding.

Fredag 27. januar 2023 kl.21:00:

Da er dagens løypekjøring ferdg. Det meste av løypenettet er kjørt opp igjen og det er fine forhold. Vi klarte å kjøre opp Ruggefjell-løypa etter en del jobbing i store snø-masser og en må være OBS på en del "rufs" i noen bakker. Vi var også nødt til å kun belte noen få steder, men ellers er Ruggefjell-løypa klar. Vi kom ikke rundt Langvann men kjørte ned til Mattiaskilen fra Vidda. Ned mot Vindfjelltunet snudde vi ved Hestetjønn. Alle løyper er kjørt for både klassisk og fristil. Røde Kors er på Årum. GOD TUR!

Løkka.
Løkka.
Mellom Årum og Breiangen
Mellom Årum og Breiangen

Torsdag 26. januar 2023:

Vi starter løypekjøring i morgen tidlig. Avhengig av "skadene" varmegradene har påført forskjellige løypestrekninger vil vi vurdere hva som blir kjørt opp på nytt. Målet er å få kjørt opp Langvannsløypa fra garasjen til Mattiaskilen/Viddaseter og Ruggefjell, siden disse strekningene ikke ble kjørt sist. Ellers blir de fleste strekninger kjørt på nytt. Vindfjelltunet er stengt og åpner igjen 12/2 og parkeringsplassen er ikke brøyta. Derfor blir heller ikke løypa dit kjørt hvis vi ikke får beskjed om annet.

Tirsdag 24. januar 2023:

Etter ei fin ski-helg ser vi framover i inneværende uke. Det var mye løs snø da vi kjørte opp løypene før helga, så dette ønsker vi å gjøre en jobb på ved neste løypekjøring. Slik vær-varslet ser ut i dag, med varmegrader i dag og i morgen og litt mere "blå" temperaturer i dagene etterpå, er det sansynlig med løypekjøring igjen tidligst torsdag eventuelt fredag. Oppdatering følger.................

Fredag 20. januar 2023:

I går kveld og natt ble det meste av løypenettet kjørt opp. Snødybden varierer omkring 150cm. På grunn av mye løs og tørr snø bærer løypene preg av nettopp dette. Så vis hensyn til at løypene er mjuke og ikke faste enda! Det ble kjørt løyper fra Vindfjelltunet og opp til møtepunktet med Skrim-maskinen i Velelia. Alle løypestrekninger er kjørt for både klassisk og skøyting (kun ett klassisk spor). Detaljert er dette de oppkjørte løypene: Vindfjelltunet-Breivannstorget-Viddaseter-(alle tre løyper mellom Viddaseter og Årum)-Breiangen-Raubern-Jomfruvann-Presteseter-Trytetjønn-Løkka-Velelia. Ruggefjell og Langvanns-løypa er ikke kjørt. Dette blir tatt en dag i neste uke avhengig av værforholdene. Se også Skisporet.

Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der skiløypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved fylkesvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på fylkesveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ FYLKESVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Følg løypemaskinen HER.

GOD TUR !