Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt)
Gjennomsnittlig snødybde i Vindfjelltraktene er for tiden ca 25 cm. Mest snø i de sørlige områdene mellom Breiangen og Viddaseter. 

Onsdag 26. januar 2022:

Det ble i går gjennomført omfattende "befaring" med snøscooter i hele løypenettet. Først og fremst ble det bekrefta det man har registrert tidligere og det er at det er mindre snø nord og øst for Breiangen. I dette området må det komme mer snø før man kan bruke løypemaskin til å preparere løyper. Mellom Viddaseter og Breiangen er det mere snø og det ligger godt med snø i myr-områdene på utsida av løypene. På diverse skogsbilveger i området er det bra med snø til å lage løyper. Til kommende helg vil vi gjøre alt for å legge til rette for at man kan ta seg fine skiturer i Vindfjelltraktene. Vi skal bl.a. skyve snø inn i løypa noen steder der det har blitt litt is. Vi kommer også til å preparere løyper på skogsbilveger i løypenettet. Går alt som planlagt kan vi tilby ca 60 km med nypreparerte løyper. Utgangspunkt vil være Viddaseter. Minner nok en gang om at løypene fra Viddaseter prepareres for klassisk og to spor. Se avsnittet "Henstilling" nederst på denne sida.

Torsdag 20. januar 2022:

Kraftig vind og varierende temperatur omkring null har vært en belastning for løypene og i særlig grad terrengpartiene. Hadde vi kun hatt skogsbilveier å kjøre løyper på hadde det vært mulig å lage brukbare forhold til helga. Men vi er helt avhengig av terrengpartiene og der står det ikke så bra til. Fuktighet har kommet opp i myrområder og gjort om såla til is mange steder. Vi har heller ikke ei tykk såle å frese på, så det er ned på bar bakke med en gang. Vi har uansett ei god såle å bygge på når det kommer ny snø. 
Med bakgrunn i dette blir det ikke kjørt løyper denne helga. Etter en befaring mellom Viddaseter og Årum i dag, viser bildene med tydelighet situasjonen nå om dagen.  (Advarer mot "sterke" bilder.)

Lørdag 15. januar 2022:

Status etter dagens kjøring er ca 30-35 km med løyper. Bl.a. østre og vestre løype Viddaseter-Årum og videre til Breiangen. Ellers er veisystemet i Grønnli-traktene preparert med prima forhold på øvre del av bl.a. Grønnlivegen og Venevannsveien.  Det er også grunnpreppet rundt Langevann via Mattiaskilen og opp til Viddaseter. Likedan fra Viddaseter ned til Breivannstorget og videre til Hestetjønn/Nordgaardsseter.

Her er et par bilder fra Venevannsveien:

Fredag 14. januar 2022:

Etter befaring i løypene i dag bekreftes det som står i meldinga fra onsdag 12/1. Det er fortsatt noen varmegrader i løypene men temperaturen vil gradvis falle i dag og til natta. Det blåser fortsatt kraftig og mye "bøss" har lagt seg over alt, etter vinden. Vi ønsker oss mer snø! Preparering av løyper vil uansett bli gjennomført i morgen og vi vil forsøke å lage et godt tilbud til dere som er glad i å gå på ski med utgangspunkt fra Viddaseter.

Svarstad IL vil i morgen preparere i Børja og forsøke seg innover vegene fra Hellingsrud og innover mot Langmyrstua og/eller Løvås.

Onsdag 12. januar 2022:

Vi har varierende værforhold om dagen. Etter ei flott ski-helg med 25-30 km nypreparerte løyper har det vært spennende å følge værutviklinga med ekstremværet Gyda på gang. Det har vært plussgrader og regn opp til 300-400 moh og over denne høyden har nedbøren kommet som sludd/snø. Nok en gang er det de sør-vestlige områdene som har fått det meste av nedbøren. Dvs fra ca Raudberen/Breiangen og sør-vestover. Det betyr at vi har fått et lite påfyll av snø i området 400-500 moh og høyere, og at grunnlaget vi hadde fra sist helg ikke har blitt nevneverdig ødelagt. Hvis været utvikler seg slik det ser ut på YR pr. i dag, og at det blir jevnt med minusgrader fra fredag kveld, vil vi preparere løyper igjen fra lørdag morgen og i samme område som sist helg med utgangspunkt fra Viddaseter.

Lørdag 8. januar 2022:

I dag har vi preparert bl.a. alle tre løyper mellom Viddaseter og Årum og videre til Breiangen. Resultatet ble meget bra og forholdene ligger til rette for fine skiturer så lenge det holder seg på minus-grader. Til sammen ble det mellom 25 og 30 km med doble klassiske skiløyper med utgangspunkt fra flotte Viddaseter. Det er marginalt med snødybde i løype-såla så flere turer med løypemaskin før vi får godt med påfyll av snø er ikke aktuelt. 

Siden vi (igjen) fikk flere henvendelser fra skiløpere som ble provosert av folk som gikk fristil i de klassiske skisporene, ber vi om at det leses lenger ned på denne siden under "Henstilling". 
Her er bilder fra i dag ved Årum og på Breiangen:

Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der skiløypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved fylkesvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på fylkesveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ FYLKESVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Følg løypemaskinen HER.

Henstilling:

De som ønsker å gå fristil, bør ta hensyn til de klassiske sporene. De klassiske sporene blir ødelagt ved å gå fristil!
Derfor er løypekjørere i Svarstad IL og Vindfjellsamarbeidet enige om en lik praksis i forhold til løypekjøring og sporsetting for å tilfredsstille begge stilarter. (klassisk og fristil). Det betyr at ett spor legges i siden og resten av traseen freses uten spor. Denne praksisen gjelder løypene nord for Breiangen. Det betyr at de som ønsker å gå fristil bør ha Borgen, Løkka eller Løvås som utgangspunkt og ikke f.eks. Viddaseter. 
Øvrig løypenett i Vindfjelltraktene vil bli preparert for klassisk med to spor. Vi ber om at alle respekterer dette.

Svarstad IL preparerer "trekanten": Borgen/Langmyr/Presteseter/Løvås/Tveitseterveien/Borgen.

Vindfjellsamarbeidet preparerer det øvrige løypenettet i Vindfjelltraktene mellom Skrim og Vindfjelltunet.

Støtt oss! Klikk deg inn på "Støtt Vindfjellsamarbeidet" i menyen til venstre å vær med og bidra til preparerte skiløyper. Eller benytt Vipps til 526485. :-)

En bønn til hunde-eiere til slutt: Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.


GOD TUR !