Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt)

Søndag 28. november 2021:

Etter en barmarks-periode i vår, sommer og høst, med stor innsats i løypene med løypearbeid, er vi klare for en ny ski-sesong. Det har blitt planert, grøftet, gravd ned rør, sprengt, skiltet og noe forbedring for øvrig i hele løypenettet.
Vi har nå fått det første lille snø-fallet med omlag 5 cm snø og håper det er et tegn på at det blir en flott vinter!

Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der skiløypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved fylkesvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på fylkesveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ FYLKESVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Følg løypemaskinen HER.

Henstilling:

De som ønsker å gå fristil, bør ta hensyn til de klassiske sporene. De klassiske sporene blir ødelagt ved å gå fristil!
Derfor er løypekjørere i Svarstad IL og Vindfjellsamarbeidet enige om en lik praksis i forhold til løypekjøring og sporsetting for å tilfredsstille begge stilarter. (klassisk og fristil). Det betyr at ett spor legges i siden og resten av traseen freses uten spor. Denne praksisen gjelder løypene nord for Breiangen. Det betyr at de som ønsker å gå fristil bør ha Borgen, Løkka eller Løvås som utgangspunkt og ikke f.eks. Viddaseter. 
Øvrig løypenett i Vindfjelltraktene vil bli preparert for klassisk med to spor. Vi ber om at alle respekterer dette.

Svarstad IL preparerer "trekanten": Borgen/Langmyr/Presteseter/Løvås/Tveitseterveien/Borgen.

Vindfjellsamarbeidet preparerer det øvrige løypenettet i Vindfjelltraktene mellom Skrim og Vindfjelltunet.

Støtt oss! Klikk deg inn på "Støtt Vindfjellsamarbeidet" i menyen til venstre å vær med og bidra til preparerte skiløyper. Eller benytt Vipps til 526485. :-)

En bønn til hunde-eiere til slutt: Da det brukes betydelige ressurser for å preparere skiløypene i distriktet for skiløping, hadde det vært fint om dere kunne vise hensyn når løypene er nypreparert! Tenk også på de som kommer etter dere i sporet og fjern eventuell hundemøkk.


GOD TUR !