Følg med på våre føremeldinger!

Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell føremelding vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt)

Støtt vårt arbeide med å legge til rette for preparerte skiløyper med Vipps til 526485

Fredag 25. november 2022:

I dag har vi vært ute på første tur med løypemaskinen denne vinteren. Dessverre hadde det kommet mye regn og sludd ila natta, så det stod mye vann i myrområdene. Det medførte at vi var nødt til å sløyfe litt av den planlagte kjøringa. Det er også varslet ytterligere temperaturstigning og regn søndag og mandag. Se Skisporet for hvor vi har kjørt. Vær oppmerksom på noen myrområder hvor det står vann. Starten på østre løype fra Vidda er bra. Det er kun satt spor stedvis. Vi ønsker oss tørrere og kaldere vær! 

Krokvannkilveien i dag.
Krokvannkilveien i dag.

Torsdag 24. november 2022:

I morgen skal endelig løypemaskinen få prøvd seg! I dag er det ca 50cm snødybde på Viddaseter og drøye 40cm ved Breivann/Langvann og ca 35cm ved Vindfjelltunet. I morgen starter vi grunnprepping av en del løypestrekninger med utgangspunkt fra garasjen ved Langvann. Etter avtale med grunneier i dag vil vi forsøke å kjøre opp østre og vestre løype mellom Viddaseter og Årum, og så mye vi kan mellom Vindfjelltunet og Viddaseter.
Følg med på Skisporet og se hva som blir kjørt i morgen.

Viddaseter torsdag 24/11-2022.
Viddaseter torsdag 24/11-2022.

Tirsdag 22. november 2022:

Det snør mer i Vindfjelltraktene. Pr. nå har det kommet ca. 15cm snø. Hvis det kommer 30-40 cm er det tilstrekkelig til at man kan tenke på å kjøre ut løypemaskinen for å preppe i terrenget. Med bakgrunn i pågående jakt fram til 23/12 er det ikke mulig å benytte alle bilveiene til løypepreparering.

Fredag 18. november 2022:

Vinteren har kommet til Vindfjelltraktene for første gang i 2022/2023-sesongen. Bildet nedenfor er fra Viddaseter i går. Snødybde er 3cm. :-)


Fredag 14. oktober 2022:

Det er høst og arbeid i skiløypene pågår for fullt. For å bedre kvaliteten på løypene blir det ryddet, bedret med tydeligere merking, gravd ned rør, grøftet og fjernet hindringer med gravemaskin.


Så, en viktig beskjed fra grunneier Fritzøe Skoger og oss i Vindfjellsamarbeidet:

Til brukere av skiløypene til Vindfjellsamarbeidet

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

  • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst
  • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene
  • Parkerer så tett som mulig
  • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter
  • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig
  • Ikke hindrer annen trafikk
  • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt
  • Ikke parkerer der skiløypene krysser veien

Dersom du må snu ved innkjøringen ved fylkesvei 32 fordi det er fullt på Viddaseter er det viktig at du snur bilen forsiktig og kjører forsiktig ut på fylkesveien. IKKE STANS BILEN ELLER STÅ MED BILEN PÅ FYLKESVEIEN!!! Det kan forårsake alvorlige ulykker.

Dersom alle forsøker å spre besøket utover dagen kan det bli mindre trafikk og parkeringsproblemer til beste for alle. :-) Vi ser at de fleste velger å komme mellom 10 - 13. Det er fint både før og etter denne kjernetiden også. :-)

Vi håper disse rådene kan føre til at flere kan få brukt våre flotte løypetilbud og at det kan bli mindre utfordringer med trafikk og parkering!

Med vennlig hilsen

Vindfjellsamarbeidet/Fritzøe Skoger AS

Følg løypemaskinen HER.

GOD TUR !