Hva er Vindfjellsamarbeidet?

Dette er Vindfjellsamarbeidet:

Vindfjellsamarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Målet med samarbeidet er å legge til rette for et godt friluftstilbud i Vindfjelltraktene, i første omgang vinterstid med preparerte skiløyper for turgåere. 

Vårt løypenett strekker seg over ca. 120 km med preparerte skiløyper.
Vindfjellsamarbeidet består av Larvik og Siljan kommuner, Larvik og Omegn Turistforening, Fritzøe Skoger og Vindfjelløpet (Svarstad IL).
I tillegg kommer det økonomiske bidrag fra øvrig næringsliv, hytte-eiere, hytte-foreninger og privatpersoner.


Her følger litt bakgrunn og historikk for Vindfjellsamarbeidet:
Vindfjelltraktene har i årtier vært brukt av ivrige turgåere både sommer og vinter.
Her ligger milevis av merkede løyper til allmenn benyttelse enten du har utgangspunkt fra telemarksiden eller fra vestfoldsiden. Løypeområdet ligger geografisk plassert i Siljan og Larvik kommuner, pluss en liten flik av Kongsberg kommune i nord.
Uansett er det nok Viddaseter, med sin store parkeringskapasitet, og Vindfjelltunet med serveringstilbud og overnatting, som er de mest benyttede utgangspunkt. Området egner seg spesielt godt for familier på tur. Her finner alle et flott sted for bålet og kosen.
I disse løypene arrangeres også det tradisjonsrike Vindfjelløpet hver vinter.
I 30 år har Skifellesskapet hatt ansvaret for preparering av løypenettet vinterstid. Skifelleskapet ble oppløst etter sesongen 2008/2009.
Skifellesskapet har hatt Larvik, Lardal og Siljan kommuner som de største bidragsyterne med Larvik som den desidert største. Fritzøe skoger ,som grunneier, har bidratt med personell til løypekjøringa samt areal til løypetrasser og parkering.
Det ble derfor satt i gang et arbeid etter initiativ fra de berørte kommuner og organisasjoner, samt Fritzøe Skoger om å få til et opplegg rundt framtidig løypekjøring med følgende formål: "å legge grunnlaget for å sikre fortsatt preparering av skiløyper i Vindfjellområdet, og derved legge forholdene til rette for skiløping som en viktig del av et aktivt friluftsliv for alle regionens innbyggere i vinterhalvåret".
Arbeidet med å etablere Vindfjellsamarbeidet har hatt som mål å sikre fortsatt forutsigbarhet og driftssikkerhet for preparering av skiløyper i Vindfjelltraktene.
For tiden har kommunene Lardal (Larvik fra 1/1-2018), Larvik og Siljan samt Fritzøe Skoger, L.O.T. og Vindfjelløpet (Svarstad IL), sagt seg villig til å bidra økonomisk. I tillegg kommer det bidrag fra øvrig næringsliv, hytte-eiere, hytteforeninger og privatpersoner. Dette samarbeidet har altså valgt å ta navnet Vindfjellsamarbeidet.
Partene inngikk en intensjonsavtale for sesongen 2009/2010 med en evaluering våren 2010. Evalueringen resulterte i en 3-årig avtale fra og med sesongen 2010/2011.
Høsten 2013 var det enstemmighet blant partene om å videreføre avtalen med 3 nye år med ny evaluering våren 2016.
I løpet av sommerhalvåret 2016 ble det holdt styremøter om å etablere ny organisasjonsform og ny driftsavtale for Vindfjellsamarbeidet og 22. november 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for den "nye" foreningen Vindfjellsamarbeidet med organisasjonsnummer 918296115. De samme partene som er nevnt over fortsetter å være med og bidrar med årlig driftstilskudd.