Årum

Røde Kors: 

Info fra Røde Kors vedr Årum-stua finner du her.
Nederst finner du prislista i kiosken.
Røde Kors har døgnbemanning på Årum stua hele uke 8.
Kiosken er åpen fra kl.10.00 hver dag.